API Hizmetleri

Dünya ile Entegre olmuş Bir Yapıya Sahip Olun!

API (Application Programming Interface) yani "Uygulama Programlama Arayüzü", bir uygulamanın işlevlerine dışarıdan veya uzaktan erişilip bu işlevlerin kullanılmasını sağlayan arayüz olarak tanımlanabilir. Api, bir sunucunun üzerindeki uygulamaya farklı platformlardan ulaşılmasına ve bu işlevlerin sonuçları dönmesine olanak sağlar.

API kullanımındaki asıl amaç bir uygulamanın bütün veya bazı metotlarını diğer uygulamalara kullanıma açarak uzaktan gelecek veri ve bilgi taleplerini kolayca ve hızlıca karşılamaktır. Böylece tek bir uygulamada gerçekleşen işlemlerden, izin verilen parametrelerle, izin verilen uzak kullanıcılar da faydalanabileceklerdir.

API genelde gerçek zamanlı veriyi tek tek işlemeye olanak sağlar.

İstemcinin API üzerinden gönderdiği parametre içeren veya içermeyen girdiyi sunucu işler ve geriye bir sonuç kümesi veya sadece başarı bildirimi döner. Verinin sadece belli bir kısmında yapılacak güncellemeler bir parametre gerektirir. API ise bu işlemlerin hızlı ve pratik olmasını sağlar.

API İle Entegre Sistemlere Sahip Olun!

Entegrasyon kelime anlamıyla bütünleşme demektir. Ancak teknik anlamda teknolojilerin, yazılımların, sistemlerin birbirleriyle uyumlu, birbirlerine bağlı ve anlaşılır bir halde otomatik olarak haberleşmesi, veri alışverişi (data exchange) yapabilmesi demektir.

E-Ticaret, yani elektronik ticaret, kısaca, ticaretin tüm süreçlerinin internet üzerinden yönetilerek yapılmasıdır. Diğer bie deyişle, tüm sanal ve gerçek mal veya hizmetlerin, üretim, tedarik, tanıtım, satış (reklam), dağıtım, sipariş, ödeme ve satış sonrası destek işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yani internet üzerinden yapılmasına elektronik ticaret (e-ticaret) denmektedir.

E-Ticaret, dağıtım olanaklarının sağlandığı her yere ve herkese 7/24 satış yapılabilmesini sağlar. Eski medya araçlarına ek olarak internetten her an, herkese ürünlerin tanıtımının yapılabilmesi e-ticaretin tercih edilme sebebi olmuştur.

Elektronik Ödeme ve Elektronik Veri Değişim sistemleri ticari işlemleri kolaylaştırır. Elektronik Veri Değişim sistemi, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistemdir.

Stok tutmaya gerek kalmadığı ve veri aktarımı elektronik ortamda çok çabuk gerçekleştiği için, e-ticaret maliyeti düşük ve hızlı bir ticaret şeklidir.

offers